Vallentuna Golfklubbs medlemssida

TÄVLINGSKOMMITTÉN - AKTUELLT


Corona/Covid19

Pga rådande situation så är alla tävlingar uppskjutna till 30/6, enligt rekommendation från Svenska Golfförbundet


https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/?smclient=19c384d1-1033-11ea-967d-3cfdfeb6e6ec&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=Ordforandebrev_3april2020