Vallentuna Golfklubbs medlemssida


SENIORKOMMITTÉN


Seniorkommittén ser till att den lite mer mogna delen av medlemmarna i Vallentuna Golfklubb d.v.s damer och herrar får så bra förutsättningar som möjligt för golfspel samt en trevlig samvaro och härliga tävlingar i lättsamma former.


Vill du veta mer kan du besöka flikarna till vänster (Onsdagsgolf, Klubbutbyte, Aktuellt) som beskriver och redovisar verksamheten på våra huvudaktiviteter.

Mail seniorkommittén: seniorkommitten@vallentunagolfklubb.se

 

LEDAMÖTER 2020
Ordf. Bengt Göran Broström      brostrom49@gmail.com
Lars.B Holm                                      lasse.b.holm@telia.com
Jan-Erik Jansson                            jejansson7@gmail.com
Per Kollberg                                     per.kollberg@scoopit.se
Börje Junestrand                           junestrand.borje@telia.com
Bengt Hermanson                        bengt621@gmail.com
Thomas Henrikson                      thomas.w.henrikson@gmail.com
Britt-Marie Pettersson                britt-marie.pettersson@telia.com
Kerstin Hansson                           hanssonkerstin9@gmail.com