Vallentuna Golfklubbs medlemssida

DAMKOMMITTÉN


Damkommittén värnar om damernas intressen och skapar aktiviteter för att bibehålla och utveckla golfen

och den goda gemenskapen.


Varmt välkommen till våra aktiviteter!

Kontakta gärna någon av oss, se nedan, vid frågor och funderingar


Ledamöter

Rigmor Öberg Ordförande

0723-020 703 dam@vallentunagolfklubb.se


Mona Wängelin 0708-714 812

Annika Hörnsten 0706-068 127  

Agneta Sterner 0709-386 808


Du är mycket välkommen att höra av dig till Rigmor, om du har lust och möjlighet att 

vara med och påverka damgolfen på klubben.